Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb elektronického obchodu společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Dále by si uživatelé měli být vědomi skutečnosti, že pro zkvalitnění služeb předáváme některé osobní údaje třetím stranám, jmenovitě:

 • Google Analytics – systém pro analýzu návštěvnosti a prodejů, který nám pomáhá zjistit, co naši uživatelé chtějí. Smluvní podmínky 
 • Technologie Akamai – Tyto webové stránky používají technologii Akamai a služby cloudové infrastruktury, které distribuují, zrychlují a chrání online aplikace. Cookies Akamai A2 se používají ke zkrácení doby načítání stránky pomocí funkce adaptivního zrychlení. Adaptivní zrychlení (A2) poskytuje sadu funkcí na chytré platformě Edge od Akamai, které nepřetržitě aplikují optimalizace výkonu a pomáhají zlepšit celkový digitální zážitek pro uživatele webových stránek. 
   Část JavaScriptu technologie Akamai je vložena do kódu HTML naší webové stránky, kde anonymně shromažďuje data pro měření online výkonu. Anonymizujeme IP adresy zpracovávané na edge serverech Akamai za účelem provádění geolokačních a mapovacích služeb při poskytování a zabezpečení našich webových stránek. Technologie Akamai je standardně omezena na shromažďování pouze anonymizovaných osobních IP adres, které jsou nezbytně nutné. Po provedení geolokačních služeb je IP adresa získaná po shromáždění dat serverem Akamai okamžitě smazána. Více informací o zásadách ochrany údajů společnosti Akamai naleznete zde.
 • Google AdWords – reklamní systém, který využíváme pro rozšíření povědomí o produktech Vileda. Ochrana soukromí/Obchodní podmínky
 • Sklik – reklamní systém, který využíváme pro rozšíření povědomí o produktech Vileda. Smluvní podmínky
 • Heureka – srovnávač zboží, na kterém mohou uživatelé ohodnotit naše služby, včetně celého nákupního procesu, proto je nutné této službě předávat nezbytné informace o objednávkách. Smluvní podmínky
 • Facebook – sociální síť, kde působíme, abychom byli blíže spotřebitelům. Smluvní podmínky
 • Instagram - sociální síť, kde působíme, abychom byli blíže spotřebitelům i prostřednictvím této sítě. Smluvní podmínky.
 • YouTube - největší internetový server pro sdílení videosouborů kde sdílíme videa o produktech Vileda. Smluvní podmínky.

Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním IP adresy, cookies a dalších dat které předává prohlížeč, tato data jsou považována za osobní údaje a je s nimi tak nakládáno.

Dále kupující může udělit odesláním objednávky prodávajícímu souhlas s e-mailovým odběrem novinek. Tento souhlas lze pro nově registrované odvolat v uživatelské sekci, nebo pro všechny požadavkem přes některý z kontaktů.

Máte ještě další otázky?

Pokud máte ještě další otázky nebo požadujete informaci o uložených datech, kontaktujte nás prosím.

Souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Obchodní společností ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného výrobku, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek, resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek.
  2. Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa (fakturační, doručovací)
  4. Telefon
  5. E-mail
  6. Historie objednávek na e-shopu
 3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.
 4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: vileda@ergotep.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Studio Fresh Net, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
  2. ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko
  3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  4. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  5. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Newsletter MailJet

Tato webová stránka využívá služeb Mailjet pro zasílání a analýzu newsletterů. Newsletter obsahuje novinky, nabídky, testy produktů, soutěže a další informace o naší značce. 

Správcem osobních údajů je Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267779, IČ: 25087967. 

Zpracovatelem osobních údajů jsou:

 • MailJet SAS. je akciová společnost podle francouzského práva („Société par actions simplifiée“), zapsaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 524 536 992, se sídlem 13-13 bis, rue de l'Aubrac – 75012 Paříž. Mateřskou společností MailJet je Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St. #1135, San Antonio, Texas 78205, Spojené státy americké.
 • Studio Fresh Net, s.r.o., se sídlem Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 29109701, DIČ: CZ29109701, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25394, 

Pokud jsme vás požádali o souhlas a vy jste jej udělili, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu za účelem provádění e-mailového marketingu a případně další osobní údaje, abychom vás v tomto procesu osobně oslovovali. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Automatické zpracování informací je oznámeno francouzskému úřadu pro ochranu údajů CNIL (pod čísly 1527459 a 1527474) a bude v případě potřeby aktualizováno.

S pomocí Mailjet můžeme analyzovat naše newsletterové kampaně. Používáme také remarketingová opatření, abychom vám ukázali, že jste relevantní online reklama. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí Mailjet, soubor obsažený v e-mailu (tzv. webový maják) se připojí k serverům Mailjet výhradně v Evropě s Google Cloud Platform ve Frankfurtu (Německo) a St. Ghislain (Belgie) a také s OVH v Roubaix (Francie). Tímto způsobem lze zjistit, zda byla otevřena zpráva newsletteru a na které odkazy, pokud nějaké byly, bylo kliknuto. Kromě toho se shromažďují technické informace (například čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Pokud si nepřejete analýzu od Mailjet, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Chcete-li svůj souhlas odvolat, můžete použít odkaz uvedený pro tento účel v e-mailech nebo se odhlásit pomoci následujícího odkazu.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které ukládáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a budou smazány z našich serverů i ze serverů Mailjet po odhlášení z newsletteru. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mailjet na adrese: https://www.mailjet.de/privacy-policy/ a https://www.mailjet.com/gdpr.

Se společností MailJet jsme uzavřeli tzv. „Smlouvu o zpracování dat“, ve které se zavazujeme MailJet chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Právní základ: Čl. 6(1) GDPR (souhlas).

Microsoft Clarity

Jasnost nám umožňuje rozhodovat na základě dat o tom, co funguje a co ne. Clarity zachycuje interakce na našem webu, například jak se stránka vykresluje a jaké interakce uživatelé provádějí, jako jsou pohyby myši, kliknutí, posouvání. Clarity používá marketingové soubory cookie ke sledování návštěvníků našich webových stránek. Když je skript nainstalován, soubory cookie Clarity odesílají anonymní a neosobně identifikovatelné informace o uživatelích webových stránek. Clarity je nástroj pro analýzu chování uživatelů, který nám pomáhá pochopit, jak uživatelé interagují s našimi webovými stránkami. Clarity je jako správce údajů v souladu s GDPR. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement a https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-consent. Soubory cookie Microsoft Clarity můžete zrušit kliknutím na nastavení souborů cookie a předvolby zde.

Marketingové, sociální a statistické soubory cookie můžete kdykoli zrušit v našem nastavení souborů cookie a navštívit web pouze s nezbytnými soubory cookie.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají služby webové analytiky společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").

Informace jsou přenášeny na servery společnosti Google v Evropě a tam zpracovávány. Nelze vyloučit přenosy do společnosti Google LLC se sídlem v USA. V případě předávání údajů do USA se společnost Google připojila k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti v roce 2023. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která smluvně zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich webových stránek a zakazuje neoprávněné předávání údajů třetím stranám.

Společnost Google zpracovává shromážděné informace za účelem vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. IP adresa je zkrácena o poslední číslice, aby nebylo možné zjistit žádný osobní odkaz. Google uchovává údaje po dobu 14 měsíců.

Společnost Google zpracovává shromážděné informace za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa je zkrácena o poslední číslice, aby nebylo možné zjistit žádný osobní odkaz. Společnost Google uchovává údaje po dobu 14 měsíců.

Služba Google Signals se používá také jako rozšíření služby Google Analytics 4. Pomocí služby Google Signals můžeme dostávat zprávy od společnosti Google z různých zařízení. Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali funkci "personalizované reklamy" a propojili svá zařízení připojená k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat vaše chování při používání různých zařízení a odvozovat z toho informace, pokud souhlasíte s používáním služby Google Analytics 4. Máte možnost vypnout funkci "personalizované reklamy" v nastavení účtu Google a vypnout tak analýzu napříč zařízeními v souvislosti se signály Google. 

Soubory cookie budou na zařízení, které používáte, nastaveny pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, deaktivujte tuto službu pomocí "nástroje pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.
Další právní informace o službách Google naleznete na adrese policies.google.com a policies.google.com/technologies/partner-sites.
 

a brand of FREUDENBERG