Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

    

Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb elektronického obchodu společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Dále by si uživatelé měli být vědomi skutečnosti, že pro zkvalitnění služeb předáváme některé osobní údaje třetím stranám, jmenovitě:

Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním IP adresy, cookies a dalších dat které předává prohlížeč, tato data jsou považována za osobní údaje a je s nimi tak nakládáno.

Dále kupující může udělit odesláním objednávky prodávajícímu souhlas s e-mailovým odběrem novinek. Tento souhlas lze pro nově registrované odvolat v uživatelské sekci, nebo pro všechny požadavkem přes některý z kontaktů.

Máte ještě další otázky?

Pokud máte ještě další otázky nebo požadujete informaci o uložených datech, kontaktujte nás prosím.

Souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Obchodní společností ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného výrobku, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek, resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek.
  2. Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa (fakturační, doručovací)
  4. Telefon
  5. E-mail
  6. Historie objednávek na e-shopu
 3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.
 4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: vileda@ergotep.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Studio Fresh Net, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
  2. ComGate Payments, Gočárova třída 1754/48b, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
  3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  4. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  5. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

a brand of FREUDENBERG