Informace o ochraně údajů pro přítomnost na sociálních sítích

Informace o ochraně údajů pro přítomnost na sociálních sítích

Zásady ochrany osobních údajů


Jsme na různých sociálních médiích, abychom se prezentovali, poskytovali informace, dostali se do kontaktu s příslušnými uživateli a komunikovali s nimi.

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

 1. V následujícím textu poskytujeme informace o shromažďování osobních údajů v souvislosti s používáním našich stránek sociálních médií.
 2. Správce podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je
  Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.
  Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika
 3. Našeho pověřence pro shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů můžete kontaktovat na adrese
  ERGOTEP, družstvo invalidů
  Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, E-mail: vileda@ergotep.cz 

§ 2 Vaše práva jako subjektu údajů

 1. Pomocí uvedených kontaktních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva:
  1. Informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování (článek 15 GDPR),
  2. Oprava nesprávných osobních údajů (článek 16 GDPR),
  3. vymazání vašich údajů, které ukládáme (článek 17 GDPR),
  4. omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
  5. Námitku proti zpracování vašich údajů námi (čl. 21 GDPR) a
  6. přenositelnost údajů za předpokladu, že jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (článek 20 GDPR).
 2. Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V případě stránek sociálních sítí udělujete souhlas provozovateli sociální sítě.
 3. Kdykoli můžete podat stížnost u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu kraji vašeho bydliště nebo u úřadu odpovědného za nás jako správce.
  Úřad pro ochranu osobních údajů naleznete na: https://uoou.gov.cz 

§ 3 Naše přítomnost na sociálních sítích

1. facebook

 1. Druh a účel zpracování: Provozujeme firemní stránku https://www.facebook.com/ViledaCZSK na Facebooku. Poskytovatelem služby je americká společnost Meta Platforms Inc. Za evropský prostor odpovídá Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).
  Jako uživatel používáte stránku společnosti Facebook a její funkce na vlastní odpovědnost. To se týká zejména interaktivních funkcí (např. komentovat, sdílet, lajkovat). Facebook zpracovává osobní údaje týkající se vašeho účtu, vaší IP adresy a koncových zařízení, která používáte. Soubory cookies se také používají pro sběr dat. Jedná se o malé datové záznamy, které jsou uloženy na vašich koncových zařízeních. Facebook popisuje, která data přijímá a jak jsou v něm zpracovávány pokyny pro používání dat.
 2. Právní základ: Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem existuje výhradně pro marketingové účely, jako je lepší dostupnost cílových skupin, zvýšení viditelnosti, budování image, informování uživatelů a branding zaměstnavatele.
  Pokyny pro používání údajů Facebooku vám také poskytují další informace o právním základu zpracování údajů a o tom, jak můžete uplatnit svá práva subjektu údajů vůči Facebooku v souladu s kapitolou V GDPR.
 3. Příjemce: příjemcem údajů je společnost Meta Platforms Ireland Limited. Mateřská společnost Meta Platforms Inc. sídlí v USA, nelze tedy vyloučit přesun do USA.
 4. Převody do třetích zemí: Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA, které je účinné pro společnosti certifikovaný podle rámce ochrany osobních údajů. Meta je certifikována v souladu s tímto rámcem a zakládá převod do USA na rozhodnutí o přiměřenosti.
 5. Doba uložení: Facebook neuvádí přesně a jednoznačně, jak Facebook využívá údaje z návštěv facebookových stránek pro vlastní účely, v jakém rozsahu jsou aktivity na facebookové firemní stránce přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tato data uchovává a zda údaje z návštěvy facebookové firemní stránky je předávána třetím stranám, a proto nám není známa.

  Když vstoupíte na stránku Facebooku, IP adresa přiřazená vašemu koncovému zařízení se přenese na Facebook. Podle Facebooku je tato IP adresa anonymizována a po 90 dnech smazána. Facebook také uchovává informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „upozornění na přihlášení“); to může Facebooku umožnit přidělovat IP adresy jednotlivým uživatelům.

  Pokud jste aktuálně přihlášeni k Facebooku jako uživatel, uloží se do vašeho koncového zařízení cookie s vaším Facebook ID. To umožňuje Facebooku rozpoznat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji používali. To platí i pro všechny ostatní facebookové stránky. Tlačítka Facebooku integrovaná do webových stránek umožňují Facebooku zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Facebooku. Na základě těchto údajů vám může být přizpůsoben a nabízen obsah nebo reklama.

  Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, smazat soubory cookie ve svém zařízení a zavřít a restartovat prohlížeč. Tímto způsobem budou smazány informace z Facebooku, které lze použít k vaší přímé identifikaci. To vám umožní používat naši firemní stránku na Facebooku bez odhalení vašeho Facebook ID. Při přístupu k interaktivním funkcím na webu se zobrazí přihlašovací obrazovka k Facebooku. Po přihlášení budete pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel. Případně můžete k návštěvě naší firemní stránky na Facebooku použít jiný prohlížeč než obvykle.

  Máte-li uživatelský účet, můžete si nastavení reklamy sami přizpůsobit. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 6. Povinné nebo požadované opatření: Poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez poskytnutí svých osobních údajů však nemůžete komunikovat s námi ani s naším obsahem na Facebooku.
 7. Statistiky Facebooku: Facebook ve svých tzv. Page Insights zpracovává řadu osobních údajů návštěvníků stránek pro své vlastní účely. Zpracování probíhá bez ohledu na to, zda jsou návštěvníci stránky přihlášeni na Facebooku či nikoli a zda jsou návštěvníci stránky členy sítě Facebook.

  Page Insights jsou souhrnné statistiky, které jsou vytvářeny na základě určitých „událostí“, které jsou protokolovány servery Facebooku, když lidé interagují se stránkami a obsahem s nimi spojeným. My sami nemáme přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány v rámci „událostí“, ale pouze k souhrnným, anonymizovaným Page Insights.

  Zahájené procesy analýzy mohou být založeny na odchylných právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

  Více informací o tom Facebook poskytuje na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/help/268680253165747 Facebook uznává společnou odpovědnost (článek 26 GDPR) a přebírá primární odpovědnost, viz:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

2. Instagram

 1. Druh a účel zpracování: Provozujeme firemní stránku https://www.instagram.com/viledaczsk na Instagramu. Instagram je online služba pro sdílení fotografií a videí, která patří do skupiny Meta Group, dříve Facebooku. Poskytovatelem služeb je americká společnost Meta Platforms Inc. Za evropský region je zodpovědná společnost Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).

  Stránku společnosti Instagram a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentovat, sdílet, lajkovat)
 2. Právní základ: Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem existuje výhradně pro marketingové účely, jako je lepší dostupnost cílových skupin, zvýšení viditelnosti, budování image, informování uživatelů a branding zaměstnavatele.
 3. Příjemce: Příjemcem údajů je společnost Meta Platforms Ireland Limited. Mateřská společnost Meta Platforms Inc. sídlí v USA, nelze tedy vyloučit přesun do USA. Když navštívíte naši stránku společnosti Instagram, Instagram shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou uloženy na vašem PC ve formě cookies. Tyto informace slouží k tomu, abychom nám jako provozovateli stránky společnosti Instagram poskytli statistické informace o používání stránky Instagram.

  Instagram obecně popisuje, jaké informace Instagram přijímá a jak je v něm používá pokyny pro používání dat.

  Jak Instagram využívá data z návštěv instagramových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na instagramové firemní stránce přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho Instagram tato data uchovává a zda jsou data z návštěvy instagramové stránky předávána třetí strany není přesvědčivě a jasně stanovena společností Instagram, a proto nám není známa.
 4. Převody do třetích zemí: Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA, které je účinné pro společnosti certifikovaný v souladu s Rámcem ochrany osobních údajů. Meta je certifikována v souladu s tímto rámcem a zakládá převod do USA na rozhodnutí o přiměřenosti.
 5. Doba uložení: Když vstoupíte na stránku společnosti Instagram, IP adresa přiřazená vašemu koncovému zařízení se přenese na Instagram. Podle Instagramu je tato IP adresa anonymizována a po 90 dnech smazána. Instagram také ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „upozornění na přihlášení“); Instagram tak může být schopen přidělovat IP adresy jednotlivým uživatelům.

  Pokud jste aktuálně přihlášeni k Instagramu jako uživatel, uloží se do vašeho zařízení cookie s vaším Instagram ID. To umožňuje Instagramu rozpoznat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji používali. To platí i pro všechny ostatní stránky Instagramu. Tlačítka Instagram integrovaná do webových stránek umožňují Instagramu zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Instagramu. Tyto údaje lze použít k tomu, abychom vám mohli nabízet přizpůsobený obsah nebo reklamu.

  Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Instagramu nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, smazat soubory cookie ve svém zařízení a zavřít a restartovat prohlížeč. Tím se odstraní informace Instagramu, které lze použít k vaší přímé identifikaci. To vám umožní používat naši stránku společnosti na Instagramu, aniž byste odhalili své Instagram ID. Když přistupujete k interaktivním funkcím na webu (jako, komentář, zpráva a další), objeví se přihlašovací obrazovka Instagramu. Po přihlášení budete pro Instagram opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

  Pokud jde o Instagram Insights, přečtěte si informace v sekci „Facebook Insights“.
 6. Povinné nebo požadované ustanovení: Poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez poskytnutí svých osobních údajů však s námi ani s naším obsahem na Instagramu nebudete moci komunikovat


§ 10 Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

 1. Právo vznést námitku případ od případu
  Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

  Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží ke stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 2. Příjemce námitky
  Námitku lze podat neformálně s předmětem „Námitka“ s uvedením vašeho jména, adresy nebo jiných identifikačních znaků:

  ERGOTEP, družstvo invalidů
  Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, E-mail: vileda@ergotep.cz

Otázky týkající se ochrany údajů: Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám prosím e-mail na adresu: vileda@ergotep.cz nebo na stránce Kontakt

Verze 1.0, 03/2024
 

a brand of FREUDENBERG